Selectează o Pagină

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

COMPANIE

Refleqt Online SRL (denumit în continuare Organizator)

Sediul: str. Eroilor, 9A, Florești, jud. Cluj

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Cluj

J12/3299/2016, CUI 36495946

Telefon: 0749 383 687

* linie cu tarif normal

E-mail: contact@refleqt.ro

Refleqt Online SRL este deținătoarea site-ului ecuatiaiubirii.ro (denumit în continuare „site).

 CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PROGRAMULUI ECUATIA IUBIRII

 Programul online Ecuatia iubirii (denumit în continuare Programul) este descris pe pagina de prezentare a site-ului, precum și în cuprinsul materialelor informative comunicate prin email persoanelor potențial interesate de Program.

 Ecuaţia iubirii este un program destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

 Accesul la Program este permis oricărei persoane care îndeplinește condițiile de mai jos, indiferent de rasă, sex, etnie, religie, clasă socială.

 Accesul la Program se face prin contul de utilizator, creat de către Organizator în condițiile descrise la capitolul „Înscrierea în Program”.

Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

 Clientul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în acești Termeni și condiții și de a furniza toate informațiile și completa toate câmpurile solicitate în vederea înscrierii.

 Orice Client poate utiliza site-ul doar pentru a viziona, pentru a parcurge modulele programului, pentru a adresa întrebări, pentru a plăti și pentru a recomanda Programul. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea.

 Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice postare de pe site, indiferent de forma pe care o îmbracă (comentariu, înregistrare, imagine) care conține un limbaj nepotrivit, erori de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort clienților și vizitatorilor.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modulelor de curs în scopul îmbunătățirii calității și conținutului acestora, oricând, pe parcursul derulării programului, fără notificarea și fără obținerea acordului prealabil al Clientului.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul dumneavoastră la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere.

 ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

 Înscrierea în Program se face pe baza contului de utilizator, creat de către Organizator.

 În vederea creării contului de utilizator, Organizatorul transmite prin e-mail persoanelor care și-au manifestat, prin orice mijloc (transmiterea de mesaje pe site, pe rețelele de socializare, contactarea directă a Organizatorului, etc. – cu furnizarea datelor de contact) intenția de a accesa Programul, informații detaliate despre Program, modalități de plată. După ce clientul achită programul conform informațiilor transmise prin e-mail și confirmă faptul că a luat la cunoștință și este de acord cu Termenii și condițiile expuse pe pagina principală a site-ului, Organizatorul creează contul de utilizator.

 Contul de utilizator se creează pe baza datelor de identificare transmise și confirmate de către client.

 Clientul are obligația de a furniza o adresă de e-mail validă. Clientul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Clientul este pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din contul său prin utilizarea site-ului.

 După crearea contului, Organizatorul transmite clientului un e-mail de Bun venit! și un e-mail cuprinzând datele de autentificare ale clientului în program. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Clientul are obligația de a nu transmite datele sale de autentificare în favoarea unei terțe persoane.

 Prin acceptul său pentru crearea contului de utilizator, clientul își dă acordul pentru a fi contactat de către Organizator prin e-mail, telefon, sms și alte mijloace de comunicare la distanță, în vederea asigurării suportului în parcurgerea programului, furnizării de informații și materiale, solicitării de feedback pentru îmbunătățirea rezultatelor programelor, dar și în scop de marketing.

 DERULAREA PROGRAMULUI

 După crearea contului, fiecare utilizator are acces la tot programul care se va desfășura pe o perioadă de 32 de zile, în cazul plății integrale, respectiv 94 de zile, pentru plata in rate. Clientul primește acces pe viață la toate materialele transmise cu ocazia derulării programului, dar și la alte materiale care se vor adăuga în program, pe parcurs, după finalizarea modulelor de curs de către client.

 Organizatorul verifică prin discuții telefonice cu fiecare client, parcursul acestora în program, atât pentru a oferi sprijin, cât și pentru a a vedea ce rezultate s-au obținut.

Materialele au scop informativ și orientativ, Organizatorul nu își asumă răspunderea asupra modului în care clienții înțeleg să le utilizeze.

 Clientul care a ales modalitatea de plată integrală a programului, va primi pe e-mail datele de acces și va putea vizualiza următorul modul doar după parcurgerea fiecărei lectii aferente modulului anterior.

 Clientul care a ales modalitatea de plată în rate va primi acces la module după înregistrarea plății.

Clientul va primi acces la modulul 1 si 2 după achitarea primei rate, pentru modulul 3 si 4 după achitarea celei de-a doua rate, iar pentru bonusuri și varianta audio va primi acces după achitarea celei de-a treia rate.

 După 34 de zile, în cazul plății integrale, respectiv 94 de zile, pentru plata în rate, clientul va primi bonus și varianta audio a cursului pe e-mail.

 În cazul în care renunță la program pe parcursul derulării acestuia, ori a utilizării site-ului în alte scopuri decât cel al dezvoltării inteligenței emoționale sau din cauza utilizării în mod repetat a unui limbaj necorespunzător ori adoptării unui comportament necorespunzător, clienții pierd accesul la platformă și la materialele postate în cadrul derulării programului.

 PLATA. FACTURARE

 Prețul de participare la program este afișat pe site.

 Prețul poate fi achitat integral sau în 3 rate lunare egale.

 În vederea efectuării plății, Organizatorul comunică clientului modalitățile de plată.

 În cazul achitării integrale a prețului la începutul cursului, factura va cuprinde întreaga sumă.

 În cazul achitării prețului în rate prin transfer bancar, se va emite lunar, în cea de-a treia săptămână a lunii, o factură proformă aferentă fiecărei rate.

 În cazul achitării prețului în rate, online cu card bancar, atunci când clientul și-a dat acordul pentru activarea recurenței, plata se va retrage automat din contul clientului.

 Termenul de plată este de 3 zile lucrătoare. În cazul în care plata nu se efectuează la scadență, Organizatorul va verifica telefonic cu clientul incidența plății, urmând să-i notifice prin e-mail un nou termen de plată rezonabil.

 În cazul în care nu se efectuează plata (integral sau parțial) aferentă unei rate lunare, factura proformă aferentă lunii următoare poate cuprinde și suma neachitată de pe luna precedentă. Neplata facturii dă dreptul Organizatorului de a bloca accesul clientului neplatnic pe platformă.

 Costul participării la program trebuie achitat integral, în caz contrar, clientul pierde accesul pe platformă (i se șterge contul de utilizator).

 Achitarea unei rate nu asigură clientului accesul permanent la utilizarea materialelor care i-au fost puse la dispoziție în luna pentru care a achitat rata respectivă. Accesul pe viață la materiale are loc doar după achitarea integrală a costului participării la program.

 Clientul care nu achită următoarele 2 rate aferente programului îi va fi sistat accesul în program după 30 zile de la data scadenței facturii proforme aferente ultimei rate neachitate.

Clientul care a beneficiat de sistemul de rate, dacă renunță la program și după o perioadă de timp decide să reia programul, nu va mai beneficia de sistemul de rate. Pentru a i se crea un nou cont pe platformă, clientul trebuie să efectueze plata restantă.

Termenul în care un client poate să revină în program beneficiind de oferta de rate primită este de 6 luni de la data renunțării.

Plata se poate face prin transfer bancar în contul organizatorului deschis la Banca Transilvania, IBAN: RO25BTRLRONCRT0363083302 sau online cu card bancar prin EuPlatesc.

După fiecare plată înregistrată, Organizatorul comunică clientului prin email factura fiscală.

 GARANȚII

 Organizatorul garantează accesul la programul online Ecuaţia iubirii în favoarea tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile, urmează pașii de înregistrare, achită costurile programului și se conformează condițiilor și termenilor stabiliți în prezentul document și/sau comunicați prin e-mail.

 Clientul beneficiază de o Garanție de 100%, privind calitatea și satisfacția conferită de program, în sensul că poate cere restituirea prețului în cazul în care sunt nemulțumiți de program după parcurgerea celor 32 de zile de curs,  în cazul plății integrale, respectiv 94 de zile, pentru plata în rate. Garanția nu operează după trecerea celor 32 de zile de curs/94 de zile de curs.

Restituirea garanției se va face în termen de 30 de zile de la data solicitării ei. 

 Organizatorul nu răspunde pentru micile defecțiuni intervenite în utilizarea site-ului, ori pentru conținutul site-urilor/materialelor de referință existente pe site. Clienții acceptă faptul că pe site vor exista referințe la alte site-uri/surse, fără ca Organizatorul să fie responsabil de conținutul acestora.

 DREPTUL DE RETRAGERE

 Potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul. Acceptarea Termenilor și conditiilor site-ului se confirmă prin efectuarea plății mai înainte de crearea contului de utilizator.

 Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului clientului sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către client sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către client a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

 Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

 Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru (dacă este cazul), înscrierea la program, aspecte legate de derularea programului, primirea și postarea de materiale și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0747 335 378 fie prin e-mail la adresa contact@ecuatiaiubirii.ro

 Nemulțumirea clientului va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de e-mail menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 72 de ore.

 Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Organizatorului prin aceste acțiuni.

 PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut, texte, informații, structura de curs, materialele cuprinse în program, know how, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Organizator.

 Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

 De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului programului, asupra informațiilor și materialelor difuzate cu ocazia susținerii sau promovării cursului/programului, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor realizate cu ocazia susținerii cursului/programului și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și aptitudinile sale și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

 PUBLICITATEA

 Cu ocazia creării contului de utilizator sau anterior și/sau cu ocazia intrării pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

 Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Organizatorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Organizatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0749 383 687 sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

 LEGEA APLICABILĂ

 Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între Organizator și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

 DISPOZIȚII FINALE

 Acest site este deținut de către Refleqt Online SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

Refleqt Online SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau derulării cursurilor pe site.

 Refleqt Online SRL își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori postare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, contul oricărui client care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.