Selectează o Pagină
POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR

REFLEQT ONLINE SRL, cu sediul în Florești, str. Eroilor, nr. 9A, jud. Cluj, J12/3299/2016, CUI RO 36495946, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Am acordat întotdeauna importanță protecției datelor și am avut grijă să respectăm legile în vigoare în această materie.

Acum, ne aliniem noilor schimbări din legislația privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora aduse prin Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), cu scopul precis de a menține încrederea persoanelor care ne furnizează date personale legat de modul și condițiile în care procesăm aceste date. Ne dorim o bază de date sănătoasă, cu persoane care realmente doresc să facă parte din comunitatea noastră și să primească informații, invitații și oferte din partea noastră.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă rugăm să citiți acest material.

Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe e-mail contact@refleqt.ro, telefon: 0749 383 687 număr cu tarif normal).

1. Identitatea Operatorului de date cu caracter personal

Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Societatea REFLEQT ONLINE SRL, cu sediul în Florești, str. Eroilor, nr. 9A, jud. Cluj, punct de lucru: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3299/2016, având CUI RO 36495946.

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

2. Ce fel de date personale prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, vârstă, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, IP.

De asemenea, în cadrul evenimentelor sau programelor la care vă înscrieți prin intermediul acestui site se vor colecta materiale foto, video, testimoniale, care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a cursurilor, inclusiv prin publicare pe acest site.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

3. Scopul pentru care prelucrăm date personale

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

a face posibilă înscrierea, participarea la evenimentele pe care le organizăm, facturarea și încasarea serviciilor astfel oferite,
transmiterea de informații legate de evenimentele, conferințele, programele, cursurile, workshop-urile la care vă înscrieți,
oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate,
evaluarea serviciilor oferite,
monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea,
transmiterea de materiale, activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață și altele asemenea,
transmiterea de newslettere, invitații, informații, reclame și altele asemenea cu privire la articolele publicate pe blogul administrat de Refleqt Online SRL și noile episoade din Podcastul de EQ, cu privire la produse/servicii, cursuri noi lansate sau care urmează a fi lansate de către Refleqt Online SRL și cu privire la evenimente viitoare susținute de către Refleqt Online SRL,
comunicarea de of de bunuri și/sau servicii,
transmiterea de produse gratuite din partea Refleqt Online SRL.
4. Temeiurile prelucrării Refleqt Online SRL are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens,
pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă înscrierea, participarea la evenimente, facturarea și achitarea costurilor aferente participării la evenimente, dar și pentru că
prelucrarea datelor personale urmărește scopul legitim al Operatorului de a asigura organizarea și buna desfășurare și promovare a activităților stabilite în cadrul evenimentelor pe care le organizează, ca și componentă a politicilor sale de educație prin dezvoltarea unei laturi mai puțin exploatate în societatea actuală, inteligența emoțională.
5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

Datele colectate exclusiv în scop de marketing vor fi revizuite, ca principiu, o dată la 2 ani.

6. Măsuri de securitate a datelor

Refleqt Online SRL asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor tale cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor tale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu, Eu Platesc – https://www.euplatesc.ro/.

7. Transmiterea datelor către alte persoane

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre (trainneri, speakeri, coach, etc.) și alți asemenea furniori. De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale.

Vă stăm la dispoziție la adresa: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Clu, pe e-mail la adresa contact@refleqt.ro sau la numărul de telefon 0749 383 697 (număr cu tarif normal).

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email contact@refleqt.ro.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

nu mai avem nevoide de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
datele personale sunt prelucrate contrar legii;
datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.
Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
în cazul în care Refleqt Online SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Cluj, pe e-mail la adresa contact@refleqt.ro sau la nr. de telefon 0749 383 687 (număr cu tarif normal).

9. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Mihaela Bara, e-mail; mihaela@refleqt.ro, numar de telefon: 0749 383 687.

10. Date ale minorilor Nu procesăm date ale minorilor.

Serviciile noastre sunt destinate exclusiv persoanelor peste 18 ani.

Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Refleqt Online SRL are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.

Politică de utilizare „Cookies” Acest website foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

1. Ce sunt „cookies”?

Un „cookie” este un mic fișier, de regulă criptat, locat în dosarele navigatorului web pe care dvs. îl folosiți.

„Cookie”-urile sunt create de către producătorii de conținut on-line pentru utilizatorii site-urilor în scopul de a-i ajuta pe aceștia să navigheze pe internet într-un mod mai eficient și pentru a acorda accesul la anumite funcții.

Aceste fișiere nu sunt viruși.

Cum aceste fișiere nu conțin coduri, ele nu pot fi executate și nici nu pot accesa alte fișiere sau dosare din calculatorul dvs.

În condițiile în care ele stochează informații despre navigarea pe internet a unui utilizator, atât adrese specifice cât și navigare printre diverse site-uri, „cookie”-urile pot fi folosite ca o formă de spyware.

Programele anti-spyware, fiind conștienți de această posibilă problemă, elimină anumite „cookie”-uri în urma controalelor de rutină.

2. De ce folosim „cookies”? Utilizăm „cookie”-uri pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului acestora, pentru analize statistice cu privire la modul în care este utilizată pagina de internet, în scopul îmbunătățirii site-ului.

Cookie-urile ne ajută la:

personalizarea anumitor setari precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprima anumite preîuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse/servicii
ne oferă un feedback valoros asupra modului cum este utilizat site-ul de către utilizatori, astfel încât să îl putem face și mai eficient și mai accesibile pentru utilizatori
permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
îmbunatatesc eficiența publicității online.
Uneori, „cookie”-urile pot fi folosite pentru a ține urma vizitelor dvs. pe pagini de internet terțe.

3. Ce fel de „cookie”-uri folosim? Din punct de vedere temporal al stocării folosim:

„Cookie”-uri fixe; acestea rămân pe dispozitivul utilizatorului o perioadă determinată de timp, specificată în „cookie”. Acestea sunt folosite de fiecare dată când utilizatorul vizitează adresa care a creat acel fișier.
„Cookie”-uri de sesiune; aceste fișiere sunt temporare. Ele permit operatorilor site-ului web să conecteze acțiunile pe care un utilizator le întreprinde în timpul unei sesiuni de navighare pe internet.
De asemenea, din punct de vedere al funcționalității, folosim patru tipuri diferite de „cookie”-uri:

„Cookie”-uri strict necesare; acestea sunt esențiale pentru a putea naviga pe pagina de internet și pentru a-i folosi aplicațiile. În lipsa acestora, utilizatorii nu ar putea să folosească servicii de bază precum crearea unui cont sau folosirea unui coș de cumpărături. Aceste fișiere nu colectează informații despre utilizatori care ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau urmărire a utilizatorului pe internet.
„Cookie”-uri de performanță; acestea colectează date statistice în mod anonim referitor la modul de utilizare al paginii de internet. Ele nu conțin informații personale și sunt folosite pentru a îmbunătății experiența utilizatorului atunci când navighează pe pagina de internet.
„Cookie”-uri pentru funcționalitate; prin intermediul lor, operatorul le permite utilizatorilor să aleagă diferite opțiuni și caracteristici ale paginii web. Spre exemplu, unele „cookie”-uri de funcționalitate sunt posibilitatea de a opta pentru memorarea parolei, preferințele de limbă, regiune, posibilitatea de a furniza informații personale precum locația actuală sau date despre vremea sau traficul din locația utilizatorului.
„Cookie”-uri publicitare și de targetting; folosite pentru a îmbuntăți relevanța reclamelor care vă sunt livrate. Acestea pot, de asemenea, să limiteze numărul de afișări ale unei reclame considerate irelevante sau să urmărească efectivitatea unei campanii publicitare prin menținerea unei statistice referitoare la numărul de accesări din partea utilizatorilor. De asemenea, o funcție importantă pe care unele dintre aceste „cookie”-uri o au este oferirea de securitate în cazul tranzacțiilor online. În mod obișnuit, aceste „cookie”-uri sunt folosite folosite de către terți operatori, putând să facă o conexiune între paginile web vizitate de utilizator, neavând însă posibilitatea să identifice identitatea utilizatorului, întrucât între profilul dvs. online și datele prelucrate nu se face nici o conexiune.
Avem „cookie”-uri terțe pe site-ul nostru.

Terții, cum ar fi companiile de publicitate sau furnizorii de servicii externe, precum analiza traficului de internet, pot utiliza „cookie”-uri sau alte „plug-in” -uri similare pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe pagina noastre web.

4. Cum puteți șterge „cookie”-urile? Pentru început ar trebui să știți că, odată cu ștergerea „cookie”-urilor, toate preferințele și setările referitoare la pagina web vor fi șterse.

Asemenea, unele pagini web nu vor mai funcționa corespunzător sau unele funcții vor dispărea în cazul eliminării „cookie”-urilor.

Nu recomandăm, din aceste motive, optarea respingerii „cookie”-urilor atunci când vizitați pagina noastră web.

Cele mai multe browsere acceptă „cookie”-urile în mod automat, dar dvs. puteți schimba această opțiune în funcție de browserul pe care îl folosiți.

Pentru a face asta, în mod obișnuit, trebuie să accesați opțiunea „setări” sau „preferințe” a browserului. Pentru mai multe detalii puteți accesa unul dintre linkurile de mai jos:

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

5. Securitate și probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

În general, browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-rilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Cookie-urile nu sunt periculoase, dar, pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile continuțe de cookie pot fi interceptate.

Desi foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere, care pot fi exploatate de către atacatori.

Este important să cunoașteți că dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor pe site-urile cele mai răspândite și utilizate prntre care Gmail, Yahoo, Youtube și altele.

Există câteva măsuri de siguranță de bază pe care le puteți adopta pentru a naviga în siguranță cu ajutorul cookie-urilor.

particularizați-vă setarile browserului în ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. Puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă utilizați calculatorul împreună cu alte persoane, puteți seta browserul pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul.
instalați-vă și updatati-vă constant aplicații antispyware.
asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat.Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Proin eget tortor risus. Donec sollicitudin molestie malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper